វិធីងាយៗសម្រាប់លាងសម្អាតសារធាតុគីមី សម្លាប់មេរោគនិងរក្សាបន្លែ ឱ្យនៅស្រស់បានយូរ !!

693

វិធីងាយៗសម្រាប់លាងសម្អាតសារធាតុគីមី ឬកាកសំណល់ថ្នាំកសិកម្ម វិធីសម្លាប់មេរោគ (bacteria) និងរក្សាបន្លែ និងផ្លែឈើឱ្យនៅស្រស់បានយូរ៖


១.លាងបន្លែ ឬផ្លែឈើ ជាមួយទឹកត្រជាក់
២.ដាំទឹកប្រមាណមួយលីត្រឱ្យក្តៅអ៊ុនៗ ដាក់ទឹកខ្មេះមួយស្លាបព្រា
៣.ដាក់ត្រាំបន្លែ ឬផ្លែឈើរយពេល ២០នាទី


៤.ស្រង់បន្លែ ឬផ្លែឈើ ហើយលាងជាមួយទឹកត្រជាក់ម្តងទៀត
-វិធីនេះអាចកាត់បន្ថយគីមី និងថ្នាំកសិកម្មក្នុងបន្លែ និងផ្លែឈើបានពី ៧៥% ទៅ ៩០% សម្លាប់មេរោគបានរហូតដល់ ៩០%។

-ប្រភពៈព័ត៌មានធម្មជាតិ និង Centre for Science and Environment

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here