វល្លិត្រដិត ជាឱសថដ៏ពិសេសដែលយើងមិនធ្លាប់គិតដល់! ប្រើជាថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោម កញ្រ្ជិល កែរោគរាក់ស៊ីធ្មេញ បុកបិទបូស ព្យាបាលរោគស្វាយ

1808

រកបានហើយ ព្យាបាលដោយមិនអស់ប្រាក់! វល្លិត្រដិត ជាឱសថដ៏ពិសេសដែលយើងមិនធ្លាប់គិតដល់!ប្រើជាថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោម កញ្រ្ជិល កែរោគរាក់ស៊ីធ្មេញ បុកបិទបូស ព្យាបាលរោគស្វាយ! ជួយចែករំលែកបន្តដល់អ្នកឈឺផងដូចជាការធ្វើបុណ្យផងដែរ!

សម្រួលដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
Facebook.com/SOPHALLETH
*ផ្នែកប្រើប្រាស់ៈ ឫស វល្លិ និងស្លឹក។
*សារធាតុរួមផ្សំៈ Polyphenol glycosiders ។
*ប្រើប្រាស់ជាឱសថៈ
-រុក្ខជាតិទាំងមូលឆ្អើរអោយក្រៀម 10g-15g រួចដាំទឹក១លីត្រអោយពុះ១៥នាទី ប្រើជាថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ ដាំរំងាស់យូរ ប្រើជាពិសេសក្នុងករណីកើតកញ្រ្ជិល។
-ឫសវា ឆុងទឹកក្តៅ ប្រើជាថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោម និងព្យាបាលរោគស្វាយ។ ជាតិទឹកដ៏ច្រើនៗដែលគេកាត់បង្ហូរចេញពីវល្លិត្រដិតអាចផឹកបាន។


ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តបូរាណ (ក្រសួងសុខាភិបាល ឆ្នាំ ២០០៦)
-ស្លឹក និងដើមវល្លិខ្ចីៗបុកលាយទឹកដូង យកទឹកហូបព្យាបាលថ្នាំបំបាត់ក្អក ជួយបញ្ចុះកំដៅត្រជាក់ខ្លួន។
-ស្លឹក បុកបៀមជួយកែរោគរាក់ស៊ីធ្មេញ បុកបិទបូស។

  
***សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។
សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។ 

FW_V4904 sdk3.3.1-20091125 (S)Calib(WB:1,BP:1,AF:0,ESK:0,EST:0,VIG:1,CT:0); AWB(1391,1412); Info(1258,1467,224,0,1024,0,0)(VIG:1482;WB:825,1909,850,2010,1515,1289,1695,1290;BP:10,150,20905,203);

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here