រកឃើញហើយបងប្អូន! #វិធីបំបាត់សង្វារតាមបែបធម្មជាតិ #សៀវភៅបៃតង សុខភាព ភាគ១ **សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។**

2177

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here