ព្យាបាលអាការៈគេងមិនលក់/ Insomnia

560

ហេហេ លាហើយការគេងមិនលក់!Bye bye sleepless nights!
KHMER NATURAL REMEDY FOR INSOMNIA
ជំងឺ/ILLNESS: ការគេងមិនលក់/Insomnia
រុក្ខជាតិ/PLANT: គ្រាប់ម្រុំ/Moringa seed
វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:
– គ្រាប់ជម្រុំ ១ ទៅ ២គ្រាប់/ Get 1-2 moringa seeds
– ញ៉ាំពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ (កុំឱ្យលើស ៤គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃ)/ Eat twice daily (no more than 4 seeds per day)
លទ្ធផល/RESULT:
– អាចទទួលលទ្ធផលល្អបានក្នុរយៈពេលពី ១សប្តាហ៍ ទៅ ៣សប្តាហ៍
– Result and improvement can be seen in 1 to 3 weeks
កំណត់ចំណាំ/REMARK:
– ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង
– I am sharing this for knowledge and information only.
អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ​៖ អ៊ាង សុផល្លែត
*សូមបញ្ជាក់ប្រភព ក្នុងករណីយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត ចៀសវាងមានបញ្ហាជាមួយគោលនយោបាយរបស់ ហ្វេសប៊ុក

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here