ផ្កាម៉ោងដប់ ជាឱសថបុរាណធម្មជាតិសម្រាប់ រំលាយឈាមក្រំ របួសបោកទង្គិច ឈឺបំពង់ក បិទបូស ពិស មុត រលាកភ្លើង តាអក និង ជួយឱ្យដើរខ្យល់! Portulaca grandiflora hook, Khmer natural remedy for bruised, collide, sore throat, furuncle, toxin , skin cut, burned, herpes, scabies, psoriasis, regulate body gas (fart)!

928

រុក្ខជាតិ៖ ផ្កាម៉ោងដប់ / Portulaca grandiflora hook

ព្យាបាលជំងឺ/ Illness

 • រំលាយឈាមក្រំ / bruised

 • របួសបោកទង្គិច / collide

 • ឈឺបំពង់ក / sore throat

 • បិទបូស/ furuncle

 • ពិស / toxin
 • មុត / skin cut

 • រលាកភ្លើង / burned

 • តាអក ឬត្រអក / herpes, scabies, psoriasis

 • ជួយឱ្យដើរខ្យល់បានល្អ / regulate body gas (fart)

*អត្ថបទ និងរូបភាពជំនួយដោយ អ៊ាង សុផល្លែត*

By Eang Sophalleth  (www.eangsophalleth.com)

Facebook.com/SOPHALLETH

ផ្នែកប្រើប្រាស់/ Usage parts

 • រុក្ខជាតិទាំងមូល/ whole plant

ការប្រើប្រាស់/ Usage

 • ហាលផ្កាម៉ោងដប់ឱ្យស្ងួត រួចដាំផឹក ១៥-៣០ក្រាម សម្រាប់ដើរខ្យល់ រំលាយឈាមក្រំ របួសបោកទង្គិច និងឈឺបំពង់ក
 • Dry the Portulaca grandiflora hookthen take 15-30gram of it to boil and drink. This will help to regulate body gas (fart) well, cure collide, and sore throat.
 • បិទពីក្រៅ សម្រាប់បិទបូស ពិស មុត រលាកភ្លើង និងតាអក
 • Apply on furuncle, toxin, skin cut, skin burned and herpes, scabies, psoriasis.

 • ព្យាបាលបុកខ្ទាំក្នុង យកដើមផ្កា ៣០ក្រាម បុកលាយជាមួយស្រាផឹក​
 • Crush and mix Portulaca grandiflora hook 30 grams with distilled alcohol​ and drink to cure bruised.
 • ក្មេងកើតបូសខ្នុរ បុកលាយស្ករត្នោត បិទពីលើ។​
 • Crush Portulaca grandiflora hook​​ with palm sugar applying on furuncle.

***ហាមចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ!***

Prohibit for pregnant women.

 កំណត់ចំណាំ/ Remark

 • សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង/ Please consult with a doctor or a specialist before consuming. This natural treatment can be used when there is no other choices

 

 • ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង/ I am sharing this for knowledge and information only.

☞☞ សូមរក្សារទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុងនូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទខ្ញុំយកទៅផ្សាយបន្ត/ Please reserve the original text for any sharing.

ប្រភព៖ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របូរាណ

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here