ថ្នាំជួយបន្ថយរោគលើសឈាម

918

#ថ្នាំជួយបន្ថយរោគលើសឈាម

* ធាតុផ្សំ៖

ស្មៅជើងក្រាស់ ផ្លែភ្នៅ ដើមផ្ទីបន្លា ឬសនិងគល់ស្លឹកគ្រៃ រំដេង វល្លិជុយ ដើមគ្រុង វល្លិគុយ ដើមកណ្តៀរខ្មូត ដើមបបួយ

ខ្ទឹមសរ។ (សម្រាប់ដើមណាដែលមិនស្គាល់អាចសួរអ្នកលក់ថ្នាំខ្មែរបាន)

* របៀបផ្សំថ្នាំ

ដើមគ្រុង២ខាំ វល្លិគុយ២ខាំ វល្លិជុយ១ខាំ ដើមកណ្តៀរខ្មូត២ខាំ ឬសផ្ទីបន្លា៣ខាំ ស្មៅជើងក្រាស់១ខាំ ដើមបបួយ២ខាំ ផ្លែភ្នៅ៣ខាំ ដើមបបួយ ២ខាំ ផ្លែភ្នៅ៣ខាំ គល់ស្លឹកគ្រៃចាស់១ខាំ រំដេងកន្លះខាំ ខ្ទឹមសរ២ខាំ យកមកស្ងោរ ១ឆ្នាំងដី ហូបធម្មតាជាប្រចាំ៕

ប្រភព៖ kongheananvantagedisadvantage

 

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here