តើអ្នកដឹងទេថា សូម្បីតែសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងផ្ទះ ក៏មានកាលបរិចេ្ឆទផុតកំណត់ដែរ!

87

មនុស្សយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលច្រើនប្រភេទណាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះ មនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងថា របស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះជាច្រើន មានថ្ងៃផុតកំណត់នោះទេ។ ហេតុនេះដើម្បីការពារសុខភាពរបស់អ្នក និងក្រុមគ្រួសារ អ្នកត្រូវដឹងពីអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់របរទាំងនោះ។ យើងនឹងណែនាំអ្នកឱ្យចាប់ផ្តើមពិនិត្យកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់របស់របរប្រាស់មួយចំនួនដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹង របស់របរប្រើប្រាស់ទាំងនោះមានដូចជា៖

 

១. ពូករយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ ៨-១០ឆ្នាំ

 

២. ខ្នើយរយៈពេល ២-៣ឆ្នាំ

 

៣. ភួយរយៈពេល ៧ឆ្នាំ

 

៤. កន្សែងរយៈពេល ១២ឆ្នាំ

 

៥. ខោក្នុង ៦៨ខែ និងអាវក្នុង ១២ឆ្នាំ

 

៦. ស្បែកជើងពាក់ក្នុងផ្ទះ ៦ខែ

 

៧. ស្បែកជើងកីឡា ១ឆ្នាំ

 

៨. ច្រាសដុសធ្មេញ ៣ខែ និងថ្នាំដុសធ្មេញ ១ឆ្នាំ

 

៩. ក្រាសឬស្និតសិនសក់រយៈពេល ១ឆ្នាំ

 

១០. ជក់តុបតែងមុខ ៥ឆ្នាំ និងអេប៉ុង ៦ខែ

 

១១. ទឹកអប់ ១៣ឆ្នាំ

 

១២. អេប៉ុងដុសខ្លួន ២សប្តាហ៍ និងស្បៃដុសខ្លូន ៦ខែ

 

១៣. អេប៉ុងលាងចាន ២សប្ដាហ៍

 

១៤. ទឹកអ៊ីដ្រូសែនឬទឹកលាងរបួស ២ខែ

 

១៥. គ្រឿងទេសក្នុងផ្ទះបាយ ២៣ឆ្នាំ

 

១៦. ជ្រុញឈើ ៣ឆ្នាំ និងវែក ២ឆ្នាំ

 

១៧. ទឹកបាញ់ជូតសម្អាត ៣ខែ

 

១៨. រ៉ូឡូឬព្រីភ្លើង ១២ឆ្នាំ

 

១៩. បំពង់ពន្លត់អគ្គីភ័យ ១៥ឆ្នាំ

 

២០. ថ្នាំបាញ់មូស ២ឆ្នាំ

 

សម្រយលអត្ថបទដោយ៖ កូនពៅ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here