ក្រាមរមាស អាចជួយព្យាបាលរាក ជួយផ្សះពោះវៀន និងជាថ្នាំជំនួយកម្លាំង

581

វិធីធ្វើ និងវិធីប្រើប្រាស់៖

-សំបកផ្លែ និងសំបកដើម

-សំបកដើម និងសំបកផ្លែ ស្ងួតប្រើពី ២០-៣០ក្រាម ក្នុងមួយថ្ងៃ ព្យាបាលរាក និងជួយផ្សេះពោះវៀន

ផ្លែទុំ ផ្អែមឆ្ងាញ់ ជាថ្នាំជំនួយកម្លាំង។

ប្រភព៖ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របូរាណ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here