កុមារពេជ្រ ព្យាបាលខ្សោយបេះដូង បណ្តេញខ្យល់ក្នុងពោះវៀន ជំនួយកម្លាំង បូសក្តៅ

993

+ ផ្នែកជីវសាស្ត្រ
ប្រភេទរុក្ខជាតិៈ ដើមឈើតូច


រដូវផ្កាៈ ខែកក្កដា-តុលា
រដូវផ្លែៈ ខែកក្កដា-តុលា

ភាពសម្បូរណ៍ៈ មានមធ្យម
បន្តពូជៈ គ្រាប់


+ ផ្នែកព្យាបាល
ផ្នែកប្រើប្រាស់ៈ ឬស
វិធីប្រមូលផលៈ ដកវិធីប្រើៈ ដាំទឹកផឹក


ការព្យាបាលកបនឹងជម្ងឺៈ បូសក្តៅ ខ្សោយបេះដូង បណ្តេញខ្យល់ក្នុងពោះវៀន ជំនួយកម្លាំង។
វិធីប្រើ និងកម្រិតប្រើៈ ដាំទឹកផឹកពី ១៥-២០ ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ។


ប្រភពៈ អង្គការពោកាវ និងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាល

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here