ឱសថបុរាណព្យាបាលជម្ងឺពិស ជាមួយនឹងធាតុ៣មុខនេះ !!

567

ឱសថព្យាបាលជម្ងឺពិស៖ មានមនុស្សជាច្រើនបានកើតជំងឺខែ្មរយើងហៅថាជំងឺពិស ហើយមានអ្នកខ្លះកើតជម្ងឺនេះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៀតផង។


+វិធីព្យាបាលជម្ងឺពិសនេះគឺ៖
១-ស្លឹកទាបបាយ យកតែត្រួយ
២-ស្លឹកត្របែក យកតែត្រួយ
៣-ស្លឹកសាវម៉ាវព្រៃវល្ល៏ៗ យកតែត្រួយ


++ទាំងបីមុខនេះយកលាងទឹកអោយស្អាតបុកជាមួយគ្នាហើយយកទៅត្រាំជាមួយទឹកដូងខី្ចចំនួន៥នាទីរួចច្រោះយកទឹកមកផឹកក្នុង១ថ្ងៃ អោយបានពីរទៅបីដូង វានឹងបណ្តេញពិសយ៉ាងឆាប់រហ័សមានប្រសិទ្ធភាព។

ផឹកពេលព្រឹកអោយអស់ដូងមួយ ដល់ថៃ្ងម៉ោង១ ផឹកបន្តទៀត ដូងមួយអាចផឹកពីរដងរយៈពេល
មួយម៉ោងឬពីរម៉ោង។ មានអ្នកប្រើវិធីនេះព្យាបាលបានមនុស្សជាសះច្រើននាក់ហើយ វាមានប្រសិទ្ធភាពមែន៕

 

ចែករំលែកបន្តពីលោក៖ Bunthoeun Ouk

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here