ស្នាមអ៊ុចខ្មៅលើមុខនឹងបាត់អស់ ព្រោះតែ!

635

ក្រូចឆ្មាអាចធ្វើឲ្យអ្នកស ចំណែកត្រសក់អាចជួយធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកមានសំណើម។-ដូចនេះ អ្នកអាចប្រើរបស់ពីរនេះជាមួយគ្នា ដើម្បីធ្វើឲ្យស្នាមអ៊ុចខ្មៅបាត់។ ក្រោយពេលដែលអ្នកលុបមុខរួច អ្នកអាចយកទឹកក្រូចឆ្មា និងត្រសក់កិនជាទឹក ហើយលាយបញ្ចូលគ្នា រួចយកមកលាបលើមុខអ្នក ឬកន្លែងដែលមានស្នាមអ៊ុចខ្មៅ។ អ្នកអាចព្យាយាមមួយថ្ងៃលាបចំនួនមួយដង ដោយព្យាយាមមួយខែ អ្នកនឹងឃើញស្នាមអ៊ុចខ្មៅនោះប្រែជារាងសវិញ។សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ខ្ទឹមស

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here