វិធីរក្សាបន្លែឲ្យស្រស់ល្អបានយូរតាមបែបធម្មជាតិ ដោយមិនចាំបាច់មានទូរទឹកកក ឬធុងទឹកកក

845

* សម្ភារដែលត្រូវការរួមមាន៖
១- ធុងទឹក
២- ស្លឹកចេក
៣- ក្រណាត់ស
៤- កញ្រ្ចែង
៥- បន្លែស្រស់។
៦- ទឹក

* វិធីធ្វើ៖
– ដាក់ទឹកកន្លះធុង
– ដាក់កញ្ច្រែងពីលើ
– ទ្រាប់ស្លឹកចេក និងព័ទ្ធជុំវិញកញ្ច្រែង
– រៀបបន្លែតាមទំហំ ទីតាំង និងទំងន់
– ក្រណាត់សជ្រលក់ទឹកគ្របពីលើ
– ព្រឹកប្រស់ទឹក ល្ងាចប្រស់ទឹក 
– ហើយក្រណាត់សត្រូវជ្រលក់ទឹកឲ្យសើមរួចគ្របពីលើទៀត (រក្សាទុកបានរហូតដល់៥ថ្ងៃ)
ក្នុងរូបនេះបន្លែរក្សាទុកពីរថ្ងៃហើយតែនៅតែមានសម្រស់ និងមិនបាត់បង់គុណភាពឡើយ។

អ៊ាង សុផល្លែត Sophalleth

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here