វិធីព្យាបាលជំងឺអាការៈចាញ់កូន/ KHMER NATURAL REMEDY FOR MORNING SICKNESS

669

ជំងឺ/ILLNESS: អាការៈចាញ់កូន/ Morning sickness

រុក្ខជាតិ/PLANT: ខ្ញី/ Ginger

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

  • យកខ្ញីមួយដុំប៉ុនមេដៃ មកចិតសំបកលាងឱ្យស្អាត/ Peel and clean one piece of ginger.
  • ដំឱ្យបែកបន្តិច / Crush it
  • ដាក់ខ្ញីដាំទឹកមួយកែវ ឱ្យពុះរយៈពេល ៥នាទី/ Boil the ginger with one cup of water for 5 minutes
  • ទុកឱ្យត្រជាក់ល្មមផឹកបាន (អាចលាយទឹកឃ្មុំបន្តិចក៏បាន)/ Let it cool down before consuming (add one spoon of palm sugar for Flavor)
  • ផឹកដូចទឹកតែ/ Enjoy as tea.


លទ្ធផល/RESULT:

  • អាចទទួលលទ្ធផលល្អ/ Result and improvement can be seen

កំណត់ចំណាំ/REMARK:    

  • ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធិព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង/ I am sharing this for knowledge and information only.

**សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។**

Please check and consult with a doctor or a specialist  before consuming. This natural medicine treatment can be used when there is no other choice.

 

 

 

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here