វិធីព្យាបាលជំងឺទឹកនោមប្រៃ/ KHMER NATURAL REMEDY FOR NEPHROTIC SYNDROME

5781

*ជំងឺ/ILLNESS: ទឹកនោមប្រៃ/ Nephrotic

*រុក្ខជាតិ/PLANTS: គល់ល្ហុង គល់ម្នាស់ គល់ រំចេក ស្លឹកដង្ហិត/papaya trunk, pineapple root, banana plant trunk, cassia alata

*វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

– ហាលគល់ល្ហុង គល់ម្នាស់ គល់រំចេក ស្លឹកដង្ហិត ឱ្យស្ងួត/ Have the above plants, dried out under the sun.

– យកចំនួនស្មើៗគ្នា ១ក្តាប់ដៃល្មមដាំទឹក១កំសៀវផឹក/ boil water, add a handful of each ingredient. Let it steep 5-10mn.

– ផឹក ១ថ្ងៃ ២ ឬ ៣កែវ/ Drink 2-3 time per day.

*លទ្ធផល/RESULT:

– អាចទទួលលទ្ធផលល្អបានក្នុរយៈពេលពី ១ ខែ/ Result and improvement can be seen in 1 month

*កំណត់ចំណាំ/REMARK:

– ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធិព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង/ I am sharing this for knowledge and information only.

**សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។**

Please check and consult with a doctor or a specialist  before consuming. This natural medicine treatment can be used when there is no other choice.

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here