វិធីជួយព្យាបាលជម្ងឺរាគបែបធម្មជាតិងាយៗ លឿនតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ !

229

ត្រួយត្របែកប្រាំពីរត្រួយជាឱសថព្យាបាលជម្ងឺរាករុស រហ័សទាន់ចិត្ត ឥតមានលក់នៅលើទីផ្សារទេ តើជឿអត់បងប្អូន?

យើងអាចបេះត្រួយត្របែក ៤-៥ត្រួយលាងឲ្យស្ងាតហើយទំពារហូបកុំខ្ចាក់ទឹកត្រូវលេបទាំងអស់ ហូបត្រឹមតែបីដងនឹងបាត់រាកហើយ។ លើសពីនេះត្រួយត្របែកអាចជួយបំបាត់ក្លិនមាត់ និងឈឺធ្មេញបានយ៉ាងសាកសិទ្ធទៀតផង។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here