វិធីច្នៃធុងជ័រចាស់ៗធ្វើជាស្នូកដាក់ចំណីមាន់ទា !

488

វិធីច្នៃធុងជ័រដើម្បីធ្វើដាក់ចំណីមាន់៖

វិធីធ្វើ៖

-ទិញធុងឬរើសធុងចាស់ៗដែលបោះចោលទំហំធំល្មម

-ទិញកែងទីប80សិប

-ចោះធុងជុំវិញដែលអាចដាក់ទុយោលេខ80ចុះ អោយបានយ៉ាងតិច10រន្ធ

-រួបដាក់តំរៀបគ្នានិតបិទកាវអោយជាប់ជាការស្រេច៕

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here