បេះដូងឪពុក! ព្រះតេជគុណស្មូតពិតជាពិរោះខ្លាំងណាស់ ហើយមានអត្ថនយ័ទៀតផង! (វីដេអូ)

219

#បេះដូងឪពុក
ព្រះតេជគុណស្មូតពិតជាពិរោះខ្លាំងណាស់ ហើយមានអត្ថនយ័ទៀតផង!
ជួយចែកគ្នាមើល និងចែកបុណ្យដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផង:(សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម)

Image may contain: 1 person, standingImage may contain: 1 person, standing

សូមទស្សនានិងស្តាប់ ព្រះដេចគុណស្មួតទាំងអស់គ្នា

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here