ព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់ដៃជើង/KHMER NATURAL REMEDY FOR ARTHRITIS

2892

លាហើយជំងឺរលាកសន្លាក់ដៃជើង/SAY GOODBYE TO ARTHRITIS!
ព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់ដៃជើង/ KHMER NATURAL REMEDY FOR ARTHRITIS
ជំងឺ/ILLNESS: ជំងឺរលាកសន្លាក់/Arthritis
រុក្ខជាតិ/PLANT: ផ្លែញ/Noni fruit
វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:
– បេះផ្លែញខ្ចី
o Harvest fruit before it ripe.
– លាង ហើយដាក់ហាលថ្ងៃ 2 ទៅ 3ម៉ោង
o Wash and dry the fruit under the sun for 2-3 hrs.
– ដាក់ក្នុងក្រឡ បិតគ្រប និងទុកហាលថ្ងៃ 6 ទៅ 8សប្តាហ៍
o Place in a glass jar and seal it with a lid
– ផ្លែញនិងចេញទឹកក្នុងកំឡុងពេលនេះ
o Let it sit in the sun for 6 to 8 weeks, juice will seep out naturally.
– ផឹកទឹក 30 មីលីលីត្រនៅពេលព្រឹក និងពេលល្ងាចជារៀងរាល់ថ្ងៃ
o Drink 30 ml daily in morning and evening
លទ្ធផល/RESULT:
– អាចទទួលលទ្ធផលល្អបានក្នុរយៈពេលពី ៦សប្តាហ៍ ទៅ៨សប្តាហ៍
– Result and improvement can be seen in 6 to 8 weeks
កំណត់ចំណាំ/REMARK:
– ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធិព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង
– I am sharing this for knowledge and information only
– អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ​៖ អ៊ាង សុផល្លែត
– សូមបញ្ជាក់ប្រភព ក្នុងករណីយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត ចៀសវាងមានបញ្ហាជាមួយគោលនយោបាយរបស់ ហ្វេសប៊ុក

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here