ផ្ទះសុបិន្ត

486

ផ្ទះសុបិន្ត ដែលមានកសិដ្ឋានបន្លែសរីរាង្គស្រស់ៗ ផ្ទះបាយ និងភោជនីយដ្ឋានខ្នាតតូចមួយដែលយើងអាចបរិភោគបន្លែស្រស់ពីកសិដ្ឋាននេះ និងមានទឹកដែលហូរតាមធម្មជាតិសម្រាប់សម្រាកលំហែកាយផងដែរ។ (កន្លែងនេះគឺនៅប្រទេសថៃ)

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here