បច្ចេកទេសផ្សាំបណ្តុះកូនអំពៅសម្រាប់យកទៅដាំបានទិន្នផលខ្ពស់ និងដើមស្មើគ្នាល្អ!

920

* វិធីធ្វើ៖

– កាត់យកភ្នែកពូជអពំពៅដោយទុកសាច់ប្រវែងប្រមាណ២សម សងខាងភ្នែករបស់វា

– ជ្រើសរើសយកភ្នែកពូជណាដែលមានពន្លកល្អ មិនល្អុយ ឬមានជម្ងឺ

– លាយដីមានជីវជាតិ ជីកំប៉ុស្ត អង្កាមដុត ដាក់ក្នុងថង់ខ្មៅរួចដាក់អំពៅបណ្តុះ។

* អត្ថប្រយោជន៍៖

– អាចឲ្យយើងបានកូនពូជអំពៅដែលលូតលាស់ល្អសម្រាប់យកទៅដាំមានដំណុះល្អ១០០% បានទិន្នផលខ្ពស់តាមការចង់បាន

– បើយើងកាប់ហើយដាំតែម្តងនោះ វានឹងមានអំពៅខ្លះវាស្អុយ ហើយដុះមិនគ្រប់ចំនួនដែលយើងចង់បាន ដែលបានទិន្នផលតិច

– បណ្តុះបានរយៈពេល២០ថ្ងៃយើងអាចយកទៅដាំបាន។

 

 

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here