បច្ចេកទេសដាំល្ពៅបានជោគជ័យ

178

នេះជាបច្ចេកទេសដាំល្ពៅហិរបានជោគជ័យរបស់បងប្អូនកសិករយើង។ សូមបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ដាំ ឬស្វែងយល់បន្ថែមពីការដាំដុះដំណាំល្ពៅ សូមពិនិត្យមើលអត្ថបទខាងក្រោមនេះ៖

No automatic alt text available.No automatic alt text available.Image may contain: textImage may contain: plant and outdoorImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: plant, text, nature and outdoorImage may contain: textNo automatic alt text available.Image may contain: textImage may contain: plant, outdoor, nature and textImage may contain: plant, food and textImage may contain: plant and textImage may contain: textImage may contain: plant and textImage may contain: food and text

រៀបរៀង៖ កូនផ្កាម្លិះ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here