បច្ចេកទេសដាំម្រះបានជោគជ័យ

185

បច្ចេកទេសដាំម្រះបានជោគជ័យរបស់បងប្អូនកសិករយើង។ សូមបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ដាំ ឬស្វែងយល់បន្ថែមពីការដាំដុះដំណាំម្រះ ពិនិត្យមើលអត្ថបទខាងក្រោមនេះ៖

Image may contain: plant, nature and food

Image may contain: text and foodImage may contain: plant, text and outdoorImage may contain: text, outdoor and natureImage may contain: one or more people, people standing, tree, text, outdoor and natureNo automatic alt text available.Image may contain: text

សម្រួលអត្ថបទ៖ កូនផ្កាម្លិះ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here