ថ្នាំបន្សាបពិសក្អែបខាំខ្យាដំរី ឬខ្ទួយទិចនិងសាបរលាបភ្លាមៗ ពិតជាសាកសិទ្ធណាស់!

1150

ថ្នាំបន្សាបពិសក្អែបខាំ ខ្យាដំរី ឬខ្ទួយ ទិច
យកជ័រផ្លែល្ហុងខ្ចី លាបលើស្នាមខាំ ឬទិច។
ពិសក្អែប ខ្យាដំរី ឬខ្ទួយ និងសាបរលាបភ្លាមៗ ពិតជាសាកសិទ្ធណាស់!
សូមជួយ Share បន្ត

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here