តើគួរឲ្យជ្រូកផឹកទឹកអ្វី?

156

ទឹកមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹម និងកាកសំណល់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងខ្លួនជ្រូក។ ជាពិសេសទឹកជួយដល់សន្លាក់ក្នុងការផលិតទឹក សន្លាក់ និងជួយរំលាយអាហារ។

Image may contain: one or more people and outdoor

គួរឲ្យជ្រូកផឹកទឹកស្អាត និងថ្លាដែលដងពីទន្លេ ស្ទឹង ត្រពាំង អណ្តូង….។ ចំពោះទឹកអណ្តូង ត្រូវទុករយៈពេល ៤៨ ម៉ោង (២ថ្ងៃ២យប់) មុននឹងឲ្យជ្រូកផឹក ដើម្បីឲ្យសារធាតុផ្សេងៗភាយចេញអស់ និងបន្ថយជាតិកំបោនៅក្នុងទឹក។

Image may contain: one or more people

តំរូវការទឹក

សាព៌ាង្គកាយរបស់ជ្រូកមានជាតិទឹកពី ៦០% ទៅ ៧០%។ ដូច្នេះ កាលណាជ្រូកកាន់តែធំ ជាតិទឹកក្នុងខ្លួនកាន់តែច្រើន។ ចំពោះមេជ្រូកផើម និងជ្រូកបំបៅកូនត្រូវការទឹកពី ២៥លីត្រ ទៅ ៣៥លីត្រ ក្នុង១ថ្ងៃ ។

No automatic alt text available.

ទំងន់ជ្រូក : កូនជ្រូកផ្តាច់ដោះ(៧គក-១៥គក)
បរិមាណទឹកក្នុងមួយថ្ងៃ: ១លីត្រ-២លីត្រ

Image may contain: one or more people and outdoorទំងន់ជ្រូក : ១៥គក-៣-គក
បរិមាណទឹកក្នុងមួយថ្ងៃ: ៣លីត្រ-៤លីត្រ

Image may contain: one or more people and foodទំងន់ជ្រូក : ៣០គក-៦-គក
បរិមាណទឹកក្នុងមួយថ្ងៃ: ៤លីត្រ-៦លីត្រ

No automatic alt text available.

ទំងន់ជ្រូក : ពី៦០គកឡើង
បរិមាណទឹកក្នុងមួយថ្ងៃ: ៦លីត្រ-១០លីត្រ។

Image may contain: one or more people

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here