ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
កសិកម្ម

☞☞រកបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដាំដំណាំដូងដែលមានកញ្ចែនិងឌួងស៊ី !!

25-Feb-2019 12:04 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

++វិធីធ្វើថ្នាំដាក់ដើម្បីកំចាត់ឌួងស៊ីត្រួយដូង
ជួយចែករំលែកបន្តដល់កសិករយើងបានដឹងផង

១-យកថ្នាំដាក់ក្រឡាតគ្រាប់សរដែលយើងទុក
ក្នុងទូរខោអាវកុំឲ្យក្រឡាតចូល ចំនួន២ទៅ៣
គ្រាប់មកបុកឲ្យទៅជាគ្រាប់ល្អិតតូចតែកុំឲ្យមដ្ឋពេករួច
ហើយយកមកលាយជាមួយដីខ្សាច់។


២-វិធីប្រើថ្នាំ
ក្រោយពីយើងធ្វើការលាយថ្នាំរួចហើយ យើងត្រូវធ្វើការសំ
អាត ស្រកីដូងដែលវាជាប់នៅខាងលើដើមតាមគល់
ធាងឲ្យអស់រួចយកថ្នាំរោយចូលតាមចន្លោះគល់ធាងវា។


អនុវត្តដូចនេះវានឹងរត់ចេញអស់ពីដើមដូងមិនហ៊ាននៅទៀតទេ ធ្វើបែបនេះ
១ឆ្នាំ២ដងនោះនឹងគ្មានពួកមេឌួងចង្រៃមកស៊ីដូង
យើងទៀតឡើយ។

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត