ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

ឱសថបុរាណខ្មែរកែរោគហើមពេញខ្លួន បញ្ចុះកំដៅ និងទម្លាក់រដូវ

14-Feb-2019 05:05 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ឈ្មោះរុក្ខជាតិ៖ ចិត្រមូលភ្លើងផ្កា ស
ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ ស្លឹក ផ្កា​ ឫស ដើម

កបនឹងជម្ងឺ៖
-ឫស៖  ហើមពេញខ្លួន
-ដើម៖ ទម្លាក់រដូវ បញ្ចុះកំដៅ។


កំរិតប្រើ៖
-ស្រស់ 5g -10g ស្ងោរផឹកសំរាប់មួយថ្ងៃ។
-ស្ងួត 3g – 5g ស្ងោរផឹកសំរាប់មួយថ្ងៃ។

*សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។
សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សានូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

ឯកសារយោង៖ រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា