ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

ឱសថធម្មជាតិព្យាបាលរោគធ្លាក់សបាន

18-Jan-2019 03:54 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ព្យាបាល៖ ធ្លាក់ស

រុក្ខជាតិ៖ ដើមប៉ុយ និងម្លិះស្រុក

វិធីធ្វើ និងវិធីប្រើប្រាស់៖យកស្លឹកក្រៀមពី ១៥-២០ក្រាម ជាមួយដើមប៉ុយ


-ដាំផឹក ដោយដាំឱ្យពុះ រយៈពេលកន្លះម៉ោង ទើបយកមកផឹក សម្រាប់ដាំផឹកក្នុង១ថ្ងៃ។


**សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។
សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត