ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

ឱសថធម្មជាតិជួយបន្សុទ្ធឈាម និងជំនួយឈាម

21-May-2018 04:36 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ព្យាបាល៖ បន្សុទ្ធឈាម និងជំនួយឈាម


រុក្ខជាតិ៖ វល្លិ៍វាយ


ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ ឫស ដើមវល្លិ៍

កម្រិតប្រើ៖ ហាលឱ្យស្ងួត ប្រើពី ១៥-៣០ក្រាម ស្ងោរផឹកក្នុង១ថ្ងៃ។

*សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។
សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
ឯកសារយោង ៖ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ