ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

ឱសថធម្មជាតិជួយជំរុញទឹកដោះក្រោយសំរាល

11-Jun-2018 11:20 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ព្យាបាល៖ ជួយជំរុញទឹកដោះក្រោយសំរាល

រុក្ខជាតិ៖ វល្លិ៍ជុយ ឬគេហៅថាវល្លិ៍ទឹកដោះ

វិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់៖​

-យក ឫស វល្លិ៍ មើមហាលឱ្យស្ងួត

 

-ដាំទឹកផឹកជាប្រចាំពី ១២-២០ ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ។

*សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។

សម្រួលដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
ឯកសារយោង៖ អង្គការពោកាវ និងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាល