ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ចំណេះដឹងទូទៅ

ឪពុកម្តាយគ្រប់រូបគួរតែយល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រសំខាន់ៗទាំងនេះ ដើម្បីជួយធ្វើឲ្យកូនរបស់អ្នកចូលចិត្តក្នុងការអាន!

16-Jun-2018 09:56 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ទម្លាប់នៃការអានពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៏ជួយបង្កើនពាក្យដល់ក្មេង ជួយឱ្យការសរសេរកាន់តែល្អ ហើយការអានក៏ត្រូវ ហើយអាចជួយដល់ការចងចាំថែមទៀតផង។ ដូច្នេះហើយឪពុកម្តាយគួរតែបង្ហាត់បង្រៀនកូនៗឱ្យមានទម្លាប់អានតាំងពីក្មេង។ ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញវិធីសាស្រ្ត ដែលអ្នកអាចជំរុញកូនអ្នកឱ្យចង់អាន និងចូលចិត្ត។

 

១. នាំពួកគេចូលទៅបណ្ណាល័យ

ចូរនាំកូនរបស់អ្នកទៅបណ្ណាល័យឱ្យបានទៀងទាត់។ ឧទាហរណ៏៖ អ្នកនាំកូនអ្នករៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ឬថ្ងៃឈប់សម្រាក។ ម៉្យាងវិញទៀត អ្នកអាចជួយជ្រើសរើសសៀវភៅ ដែលសមស្របឱ្យកូនរបស់អ្នក។

 

២. អានរឿងនិទានឲ្យពួកគេស្តាប់មុនចូលគេង

ក្មេងភាគច្រើនមិនចូលគេងភ្លាមៗនោះទេ។ ដូច្នេះហើយអ្នកអាចគេងជាមួយពួកគេ និងប្រើប្រាស់ពេលវេលានោះ ដើម្បីនិទានរឿងព្រេងនិទាន។ មិនត្រឹមដែលរឹតចំណងរវាងអ្នក និងកូនរបស់អ្នកទេ តែថែមទាំងជួយបង្កើនចំណង់នៃការអានដល់កូនរបស់អ្នកថែមទៀតផង។

 

៣. ចែករំលែកសៀវភៅដែលអ្នកចូលចិត្ត

តើអ្នកនៅចាំបានទេសៀវភៅដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុត? តើអ្នកមានរក្សាទុកដែរឬទេ? បើសិនជាមាន អ្នកអាចចែករំលែកសៀវភៅទាំងនោះ និងប្រាប់ពីហេតុផលថា ហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រឡាញ់វា ព្រោះថាកូនរបស់អ្នកអាចនឹងចាប់អារម្មណ៏។

 

៤. ធ្វើកន្លែងរក្សាទុកសៀវភៅរបស់ពួកគេ

អ្នកអាចឱ្យកូនរបស់អ្នកទិញសៀវភៅដែលពួកគេចង់ទិញ និងបង្រៀនពួកគេឱ្យចេះរក្សាទុក។ ការដែលមានរក្សាទុកសៀវភៅបានត្រឹមត្រូវ អាចធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៏ល្អទៅនឹងការអាន។

 

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ កូនពៅ