ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារបច្ចេកទេសកសិកម្ម

អ្នកដែលធ្លាប់បានសាកល្បងរុក្ខជាតិនេះ សុទ្ធតែនិយាយថាឈាមគាត់ចុះមកសភាពធម្មតាវិញ !!

20-Feb-2019 10:42 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

បងប្អូនដែលមានជំងឺលើលឈាម ឬឧស្សាហ៍ចុកកញ្ចឹងក សូមសាកល្បងជាមួយរុក្ខជាតិប្រទាលផ្អែម(អ្នកខ្លះហៅឈ្មោះផ្សេង)មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីព្យាបាលអាការៈបែបនេះ។

វិធីធ្វើ៖

-បេះស្លឹកប្រទាលផ្អែម៥ទៅ៦សន្លឹកលាងទឹកអោយស្អាត

-បុកក្នុងត្បាល់អោយម៉ត់

-ចាក់ទឹកដូងចូលមួយកែវចូល រួចយកស្បៃត្រងរួចពិសារអោយអស់មួយកែវដាក់ទឹកដូងនោះ

-ឬបងប្អូនបេះមកទំពារញ៉ាំលេងមួយថ្ងៃ២ទៅ៣សន្លឹកក៏បាន

-ប្រទាលផ្អែមនេះ(អ្នកខ្លះហៅឈ្មោះផ្សេង) ក៏អាចស្រុះទឹកក្តៅធ្វើជាអន្លក់ញ៉ាំដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាបានផងដែរ។

+ប្រសិទ្ធភាព៖

-ជួយរក្សាសម្ពាធឈាមអោយនៅថេរ

-បំបាត់ការចុកកញ្ចឹងក រោយកដែលបណ្តាលមកពីការលើសឈាម

-បញ្ចុះជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម៕

អត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត