ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
សុ​ខភាព​ និងសម្រស់

ស្នាមអ៊ុចខ្មៅលើមុខនឹងបាត់អស់ ព្រោះតែ!

14-Feb-2019 10:27 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ក្រូចឆ្មាអាចធ្វើឲ្យអ្នកស ចំណែកត្រសក់អាចជួយធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកមានសំណើម។-ដូចនេះ អ្នកអាចប្រើរបស់ពីរនេះជាមួយគ្នា ដើម្បីធ្វើឲ្យស្នាមអ៊ុចខ្មៅបាត់។ ក្រោយពេលដែលអ្នកលុបមុខរួច អ្នកអាចយកទឹកក្រូចឆ្មា និងត្រសក់កិនជាទឹក ហើយលាយបញ្ចូលគ្នា រួចយកមកលាបលើមុខអ្នក ឬកន្លែងដែលមានស្នាមអ៊ុចខ្មៅ។ អ្នកអាចព្យាយាមមួយថ្ងៃលាបចំនួនមួយដង ដោយព្យាយាមមួយខែ អ្នកនឹងឃើញស្នាមអ៊ុចខ្មៅនោះប្រែជារាងសវិញ។សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ខ្ទឹមស