ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារបច្ចេកទេសកសិកម្ម

វិផ្សំចំណីសម្រាប់មាន់យកពង

21-Feb-2019 11:13 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+គ្រឿងផ្សំ
– កន្ទក់ 35 គក- សណ្តែកសៀង 28 គក- ម្សៅត្រី 15 គ.ក- មេចំណី 200 ក្រាម- សំបកងាវ 15 គ.ក
– អំបិល 6 គ.ក- ព្រីមិច 300 ក្រាម*លាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អ រួចច្រកចូលបាវ និងយកទៅរក្សាទុកនៅកន្លែងដែលស្ងួតល្អសម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត