ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ចំណេះដឹងទូទៅ

វិធីសាស្រ្ដងាយៗក្នុងការបំបាត់ប្រេះ ក្រិន កែងជើង និងកែងដៃ !!

20-Jun-2018 04:01 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

គ្រឿងផ្សំ៖ក្រូចឆ្មារ  ;Vaseline Lip ;Vitamin E Skin Oil

ការប្រើប្រាស់៖ត្រាំជើងយើងជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗរយះពេល5នាទី បន្ទាប់មកញីក្រូចឆ្មារលើកន្លែងដែលមានប្រេះ ក្រិន រយះពេល3នាទី ។ រួចជូតចេញជាមួយកន្សែងនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗ ហើយដុសញីជាមួយប្រេង Skin Oil និង Vaseline ឱ្យសព្វ ។ អនុវត្តវិធីនេះរាល់ថ្ងៃ មុនពេលចូលគេង លោកអ្នកនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពរបស់វា ។