ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

វិធីសម្រកទម្ងន់តាមបែបធម្មជាតិ!

27-May-2017 01:33 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

 

ហេហេ លាហើយភាពធាត់!
GOOD BYE EXTRA WEIGHT

ជំងឺ/ILLNESS: សម្រកទម្ងន់/WEIGHT LOSS
រុក្ខជាតិ/PLANT: ស្លឹកម្រុំ/Moringa leaves

គ្រឿងផ្សំ/INGREDIENTS:
– ទឹក ២៣៥មីលីលីត្រ
o 235 ml of water
– ស្លឹកម្រុំស្រស់ ១/៤ពែង
o ¼ cup of fresh moringa leave
– ក្រូចឆ្មារមួយចំហៀង
o Half a lemon
– ទឹកឃ្មុំមួយស្លាបព្រាកាហ្វេ
o One teaspoon of honey

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:
– កិនស្លឹកម្រុំជាមួយទឹក 235មីលីលីត្រ
o Blend moringa leave with 235ml of water in blender at high speed
– ចាក់ចូលទៅក្នុងពែង ឬកែវ
o Pour into a cup
– ច្របាច់ក្រូចឆ្មាមួយចំហៀង និងបន្ថែមទឹកឃ្មុំមួុយស្លាបព្រាកាហ្វេ
o Squeeze half a lemon, and add a teaspoon of honey
– ផឹករៀងរាល់ព្រឹក មុនពេលបរិភោគអាហារពេលព្រឹក
o Drink every morning before breakfast


លទ្ធផល/RESULT:
– អាចទទួលលទ្ធផលល្អបានក្នុរយៈពេល ៧ថ្ងៃ
– Result and improvement can be seen in 7 days.
កំណត់ចំណាំ/REMARK:
– ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធិព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង
– I am sharing this for knowledge and information only.