ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារបច្ចេកទេសកសិកម្ម

វិធីផ្សំចំណីធម្មជាតិជួយឲ្យកូនមាន់ឆាប់ធំធាត់

10-Feb-2019 11:31 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+ធាតុផ្សំ
– ផ្ទី- បាយ- ត្រួយ ឬផ្កាស្តៅ- ចំណីកូនមាន់* វិធីធ្វើ៖
– ចិញ្ច្រាំផ្ទី និងស្តៅឲ្យម៉ដ្ឋ– លាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នា រួចលាយទឹកបន្តិចផង+ការប្រើប្រាស់
– អាចប្រើចំណីនេះសម្រាប់កូនមាន់ដែលមានអាយុចាប់ពី១សប្តាហ៍ឡើង– ដាក់ចំណីនេះអោយមាន់ស៊ី ២ ឬ ៣ ពេលក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយការលាយចំណីម្តងអាចប្រើត្រឹមមួយថ្ងៃ។*ចំណាំ-សម្រាប់ខែភ្លៀងឬខែត្រជាក់យើងត្រូវថែមស្លឹកខ្ទឹមបន្តិច
ដើម្បីជួយកំដៅដល់កូនមាន់។
សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត