ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

(English inside) វិធីបន្ថយជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមបែបធម្មជាតិ ! KHMER NATURAL REMEDY FOR LOWER CHOLESTEROL AND TRIGLYCERIDE

12-May-2018 07:15 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ជំងឺ: ជាតិខ្លាញ់ក្នុឈាមខ្ពស់
រុក្ខជាតិ: ត្រួយត្របែក

វិធីធ្វើ:
– ដាំទឹកឱ្យពុះ
– បង់ត្រួយត្របែក ៥ ទៅ ៦ត្រួយទៅក្នុងប៉ាន់តែ
– ចាក់ទឹកកំពុងពុះចូលទៅក្នុងប៉ាន់តែ
– រង់ចាំ៥នាទី
– ផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលក្រពះទទេ
លទ្ធផល:
– ចាប់ផ្តើមទទួលលទ្ធផលក្នុងរយះពេលបួនសប្តាហ៍
*សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។

សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

English version:KHMER NATURAL REMEDY FOR LOWER CHOLESTEROL AND TRIGLYCERIDE

ILLNESS: HIGH CHOLESTEROL AND TRIGLYCERIDE
PLANT: Young guava leaves

INSTRUCTION:
-Boil water
-Place 5 to 6 young guava leaves into a tea pot
-Pour boiling water into the tea pot
-Wait 5 minutes
-Drink daily on empty stomach.
RESULT:
– Result of improvement can be seen in four weeks.

*Please check and consult with a doctor or a specialist  before consuming. This natural medicine treatment can be used when there is no other choice.

Prepared by: Eang Sophallelth