ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីធ្វើល្បាយសម្រាប់បណ្តុះកូនដំណាំគ្រប់ប្រភេទ កូនដុះល្អ ស្រុះគ្នា មិនមានស្មៅ សុខភាពល្អ គ្មានសត្អល្អិតចង្រៃ

25-Sep-2018 05:05 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

វិធីធ្វើល្បាយសម្រាប់បណ្តុះកូនដំណាំគ្រប់ប្រភេទ កូនដុះល្អ ស្រុះគ្នា មិនមានស្មៅ សុខភាពល្អ គ្មានសត្អល្អិតចង្រៃការលាយល្បាយដីបានល្អ ធ្វើឱ្យកូនដំណាំយើងដុះបានល្អ ស្រុះគ្នា មិនមានស្មៅ សុខភាពល្អ ហើយគ្មានសត្អល្អិតចង្រៃ រួមជាមួយការថែទាំល្អ នោះបងប្អូនកសិករនឹងទទួលបានដំណាំទិន្នផលខ្ពស់មិនខាន។

សូមចូលរួមអនុវត្តសាកល្បងទាំងអស់គ្នា សង្ឃឹមថាបងប្អូនកសិករនឹងទទួលបានទិន្នផលដំណាំខ្ពស់ល្អ
វត្ថុធាតុដើម៖ ធ្យូងអង្កាមត្រាំទឹក២យប់ ២ភាគ លាមកគោម៉ដ្ឋ ហើយស្ងួត ២ភាគ  និងដីតំបូកម៉ដ្ឋ ១ភាគ។


វិធីធ្វើ៖ ច្របល់ចូលគ្នាសពល្អ រួចចំហុយរយៈពេលមួយម៉ោង ឬរហូតដីហុយផ្សែង លើកវាចុះ ទុកអោយត្រជាក់ យើងអាចបណ្តុះកូនបាន។

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត