ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីធ្វើទឹកថ្នាំការពារដំណាំពីសត្វល្អិតចង្រៃគ្រប់ប្រភេទ ដោយគ្មានសារធាតុគីមី

23-Aug-2019 05:15 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+គ្រឿងផ្សំនិង សំភារៈដែលត្រូវមាន
-ទឹក ១លីត្រ
-ផេះ កន្លះគីឡូក្រាម
-ធុងជ័រ ១+វិធីធ្វើ
-ចាក់ផេះចូលទៅក្នុងធុងជ័រ
-បន្ទាប់ចាក់ទឹក១លីត្រចូល ធ្វើការកូរវារហូតដល់ផេះរលាយអស់រួចហើយទុកវារយៈពេល១យប់+វិធីប្រើ
-ទឹកផេះ ១កែវ លាយជាមួយទឹកស្អាត៥លីត្រ
-បាញ់រៀងរាល់ថ្ងៃទៅលើដំណាំសម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។