ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ចំណេះដឹងទូទៅ

វិធីធ្វើថ្នាំបណ្តេញមូសរូបមន្តធម្មជាតិ

23-Feb-2019 11:00 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+គ្រឿងផ្សំ
– សំបងក្រូចថ្លុង-អាល់កុល-ទឹកស្អាត+វិធីធ្វើ
-ចិតយកសំបកក្រូចហើយចិតយកផ្នែកសចេញ រួចចិតជាចំណិតតូចៗស្តើងៗ-ដាក់វាចូលក្នុងដបបាញ់ទឹក រួចដាក់ទឹកបំពេញរួចលាយអាល់កុលបន្តិច ទុក១៥នាទីអាចប្រើបានហើយ។អត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត