ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីងាយបំផុតកម្ចាត់កូនខ្យងចោះស្លឹក អណ្តើកមាស ស្រមោច ដង្កូវបំផ្លាញ ឫសស្ពៃ ឆៃថាវ

17-Jan-2019 02:26 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

វិធីងាយបំផុតកម្ចាត់កូនខ្យងចោះស្លឹក អណ្តើកមាស ស្រមោច ដង្កូវបំផ្លាញ ឫសស្ពៃ ឆៃថាវ

១. វិធីកម្ចាត់ស្រមោច ដង្កូវបំផ្លាញ ឫស៖ យកផេះជើងក្រានរោយជុំវិញគល់

Image may contain: one or more people, people sitting, outdoor and nature២. វិធីកម្ចាត់កូនខ្យង និងដង្កូវប្រផេះ ៖ ធ្វើរណ្តៅទទឹង៣-៥ធ្នាប់ជុំវិញគល់ និងជម្រៅ២-៣ថ្នាំងដៃ ដាក់ផេះឱ្យពេញអាចការពារបាននូវពួកកូនខ្យង និងដង្កូវប្រផេះ

Image may contain: plant, outdoor and natureImage may contain: plant, outdoor and nature

៣.វិធីកម្ចាត់កូនខ្យងចោះស្លឹក៖ យកផេះ លាយនឹងទឹកបាញ់

No photo description available.
៤.វិធីកម្ចាត់សត្វអណ្តើកមាសបំផ្លាញត្រសក់៖យកផេះពាក់កណ្តាល និងកំបោរស្ងួតពាក់កណ្តាល លាយទឹកសាប៊ូបាញ់។

Image may contain: plant, flower, nature and outdoor

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត