ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឯកសារកសិកម្ម

វិធីកម្ចាត់បញ្ហារោគម្ទេស

01-Oct-2018 10:38 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ប្រសិនអ្នកមានកំពុងជួបបញ្ហានេះ សូមពិនិត្យមើលពីវិធីកម្ចាត់តាមបែបធម្មជាតិងាយៗដូចខាងក្រោម៖

គ្រឿងផ្សំ៖ ផេះ

Image may contain: outdoor, nature and water

វិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់៖
-លាយផេះជាមួយទឹកបន្តិច រួចបាញ់ទៅលើស្លឹកម្ទេសដែលកើតរោគ

-ឬយកផេះទទេទៅបាចតែម្តងក៏បាន
-ធ្វើបែបនេះ ២ថ្ងៃ បាញ់ ឬបាច ២ទៅ ៣ដង។

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត