ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
សុ​ខភាព​ និងសម្រស់

រោគសញ្ញាដែលបង្ហាញថាអ្នកកំពុងមានបញ្ហាតម្រងនោម

28-Feb-2019 10:07 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

-ឈឺ​ខ្នង ឬ​ចង្កេះ​ជាប់ ឬ​ឈឺ​ខ្លាំង​ទ្រាំ​មិន​ចង់បាន​
-ឧស្សាហ៍អស់កម្លាំង​ដោយ​គ្មាន​មូលហេតុ​-ពិបាក​ក្នុងការដកដង្ហើម​
-មានអាការហើម​ដៃ ហើម​ជើង​-មាន​បញ្ហាក្នុង​ការ​បត់ជើង​តូច​
-ទឹកនោម​ខុសប្លែក​ពី​ធម្មតា ដូចជា ល្អក់ កករ ឬ​ពណ៌​លឿង​ខ្លាំង​ជាដើម​-ស្បែកមាន​ឡើង​កន្ទួល ឬ​រមាស់សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត