ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
វិជ្ជាមេផ្ទះ

រូបមន្តធ្វើចាហួយស្នូលពងទា !

25-Jan-2019 11:33 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+គ្រឿងផ្សំ៖- ទឹកម្សៅចាហួយលាយជាមួយម្សៅនំ- សំបកស៊ុត- ស៊ុតក្រហម

+ វិធីធ្វើ៖
-ចោះរន្ធល្មមមួយលើសំបកស៊ុត រួចចាក់យកតែស៊ុតក្រហម។ ហើយផ្កាប់សំបកស៊ុតចុះក្រោមឱ្យស្ងួត។ ចាក់យកស៊ុតក្រហម ស្រុសទឹកក្តៅបន្តិច ហើយស្រង់ទុកសិន។ ចាក់ទឹកម្សៅចាហួយចូលសំបកស៊ុតចំនួនពាក់កណ្តាល​ 

– រួចយកស៊ុតក្រហមស្រុះអំបាញ់មិញដាក់ចូលទៅពាក់កណ្តាលសំបកស៊ុតហើយចាក់ទឹកចាហួយបំពេញឱ្យពេញសំបកស៊ុតនោះ។ យកទៅក្លាសេទូទឹកកកច្រើនម៉ោង ជាការស្រេច៕សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ខ្ទឹមស