ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
វិជ្ជាមេផ្ទះ

របៀបធ្វើមាន់ចំហុយនឹងបំពងបាយដំណើប

29-May-2019 03:35 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

+គ្រឿងផ្សំ​៖-មាន់ ១ ក្បាល- អង្គរដំណើប-ទឹកត្រីកោះកុង -អង្ករដំណើប-ម្សៅបំពង+វិធីធ្វើ៖– ជាដំបូងត្រូវដាក់ចំហុយមាន់ជាមួយបាយដំណើប ពេលឆ្អិនល្មម បន្ទាប់មកត្រូវ ខ្ចប់មាន់ជាមួយបាយដំណើប រួចយកទៅបំពងអោយស្រួយឆ្អិនល្មមហើយ ។ ទទួលទានជាមួយសាច់ផាត់ សណ្តែកដី និងទឹកត្រីកោះកុងជាការស្រេច។សម្រួលអត្ថបទ៖ខ្ទឹមស