ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ចំណេះដឹងទូទៅ

របស់ដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលទាំង១០ប្រភេទ ត្រូវបានគេយកមកកែច្នៃដាក់ដាំដំណាំបានយ៉ាងល្អ

04-Feb-2019 03:54 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ប្រភេទទី១-ដបទឹកបរិសុទ្ធប្រភេទទី២-បាវស៊ីម៉ងត៍ប្រភេទទី៣-បំពង់ជ័របាក់បែកប្រភេទទី៤-ដបភេសជ្ជៈប្រភេទទី៥-កន្ត្រកចាស់ៗប្រភេទទី៦-ដបទឹកផ្លែឈើប្រភេទទី៧-ដបប្រេងឆានិងអូលីវប្រភេទទី៨-ដបថ្មចាស់ៗប្រភេទទី៩-ផើងចាស់ៗប្រភេទទី១០-សំបកស៊ុតសម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត