ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
វីដេអូ

ពិតជាមានគំនិតច្នៃប្រឌិតល្អមែន ដែលអាចធ្វើអាងហែលទឹកបានតែរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ(វីដេអូ)

27-Jun-2018 12:31 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ពិតជាមានគំនិតច្នៃប្រឌិតល្អមែន ដែលអាចធ្វើអាងហែលទឹកបានដែលពួកគាត់ពីរនាក់នេះចំណាយពេលតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ។នេះជាវីដេអូគំរូមួយសំរាប់បងប្អូនកសិករយើងដែលចង់មានអាងហែលទឹកនៅជិតផ្ទះ ដោយប្រើសំភារៈងាយៗ។ សូមមើលវីដេអូខាងក្រោម៖

Cr: 5-minute crafts.net

Credit: 5-minute crafts.net