ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
គ្មាន

បច្ចេកទេសសំរាប់បងប្អូនកសិករដែលចង់ដាំប្ញស្សីយកទំពាំង!!

13-Feb-2019 10:51 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

ប្ញស្សីជាដំណាំងាយដាំងាយថែ ហើយឆាប់បានផលជាទំពាំងសម្រាប់បរិភោគ។របៀបដាំប្ញស្សីមានដូចខាងក្រោមនេះ ៖
១-ជ្រើសរើសពូជប្ញស្សី៖យើងត្រូវជ្រើសរើសពូជណាដែលផ្តល់ទំពាំងធំ ហើយឆាប់ភ្លោះសាយគុម្ពរហ័ស ដូចជាពូជប្ញស្សីស្រុកប្ញស្សីបាយតុងជាដើម។ដើមប្ញស្សីណា ដែលមានភ្នែកល្អនៅថ្នាំងជាប្ញស្សីដែលដាំឆាប់ដុះឬក៏ជ្រើសកាត់យកខ្នែងទំពាំងណាមួយ ដែលដុះរាយប៉ាយបម្រុងនឹងចេញជាទំពាំង ដើម្បីយកទៅដាំនៅអន្លង់ផ្សេងទៀត។

២-មុននឹងដាំគេត្រូវជីកអន្លង់ធ្វើដីអោយរសោះៗបន្តិចបើដីម្តុំនោះស្អិតពេកសូមចិញ្ច្រាំចំបើងដាក់លាយ អោយរសោះៗ ទើបប្រស់ទឹកអោយសើម។
៣-ពេលដាំគេមិនបាច់ច្រិបប្ញស នៅថ្នាំងប្ញស្សីចេញឡើយគឺទុកដើម្បីអោយប្ញស្សីលាស់ខ្នែងថ្មី បន្ថែមទៀតច្រើនជាងមុន។

៤-គេត្រូវដាំប្ញស្សីប្រហែលបីតឹកទៅកន្លះម៉ែត្រឆ្ងាយពីគ្នា។បើដាំជាកូនទំពាំងសូមលុបដីអោយជិតទុកចុងទំពាំងបនិ្តចអោយផុតពីដី។បើដាំថ្នាំងសូមលុបដីអោយបាត់ថ្នាំងប្ញស្សីប៉ុន្តែទុកចុងត្រួយខ្នែងអោយផុតចុងពីដី។
៥-នៅពេលប្ញស្សីចាប់ផ្តើមចាក់ប្ញសសូមឧស្សាហ៍ប្រស់ទឹកយកចំបើងគ្របគល់ដើម្បីរក្សាសំណើមអោយត្រជាក់គល់។


៦-ពេលប្ញស្សីចាប់ផ្តើមសាយគុម្ពសូមឧស្សាហ៍ជ្រោយដីពូនគល់ នោះទំពាំងនឹងមានលាស់ កាន់តែច្រើន។បើមានស្លឹកចាស់មែកចាស់សូមបោសដុតចេញហើយយកទឹកពន្លត់ផេះឬស្សីនឹងក្លាយជាដីជីរ សម្រាប់ទំពាំងក្រោយដុះដាល។

៧-ពូជប្ញស្សីខ្លះផ្តល់ទំពាំងធំៗតែមិនសូវច្រើនទេដូចជាប្ញស្សីបាយតុងជាដើម។ពូជខ្លះទៀតផ្តល់ទំពាំងច្រើនតែទំពាំងតូចៗដូចជាប្ញស្សីព្រេចជាដើម។
៨-រដូវណាក៏ជារដូវល្អសម្រាប់ដាំប្ញស្សីដែរ បើនៅរដូវភ្លៀងយើងមិនសូវពិបាកស្រោចទឹកទេបន្ទាប់ពីដាំហើយ។

បើនៅរដូវប្រាំងត្រូវរក្សាគល់អោយសើមដើម្បីអោយមានដុះទំពាំង។
៩-ប្ញស្សី មិនត្រូវការដាក់ជីរ អោយបានលាស់ទំពាំងទេគឺត្រូវការតែដីនិងសំណើមប៉ុណ្ណោះ។ ជីរដែលល្អ គឺផេះដែលដុតស្លឹកនឹងមែកឬស្សីដែលចាស់ស្លាប់ ដុតហើយចាក់ទឹករួចយកទៅលប់គល់វិញ។

អ្នកស្រី កែវ ច័ន្ទបូរណ៍