ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
ឱសថបុរាណធម្មជាតិ

ដោះស្រាយបញ្ហារកណ្តៀរក្នុងផ្ទះ ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំពីរមុខនេះ !!

11-Feb-2019 11:44 PM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

វត្ថុធាតុផ្សំ៖
-រំដេង-ខ្ទឹមស-ស្លឹកគ្រៃ បរិមាណស្មើគ្នាសរុប១គីឡូក្រាម
-ស្រាសកន្លះលីត្រ
-ទឹកខ្មេះកន្លះលីត្រ
-ទឹក១០លីត្រ។

វិធីធ្វើ៖
-បុកគ្រឿងផ្សំខាងលើឲ្យម៉ដ្ឋ
-លាយបញ្ចូលគ្នា
-ច្រកក្នុងដបមួយហើយរក្សាទុករយៈពេល៧ថ្ងៃ។

ការប្រើប្រាស់៖
-យកទឹកល្បាយខាងលើ១ស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយទឹកកន្លះលីត្រ
-ចាក់ចូលកន្លែងដែលមានកណ្តៀររស់នៅ។អនុវត្តបែបនេះអាចបណ្តេញ និងការពារមិនឲ្យកណ្តៀររស់នៅបានផងដែរ។