ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
សុ​ខភាព​ និងសម្រស់

ឈាមអញ្ចាញធ្មេញគួរធ្វើយ៉ាងណា?

22-Feb-2019 10:40 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

-នៅពេលមានបញ្ហាឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញ អ្នកគួរតែនឹកឃើញដល់ក្រូចឆ្មារ។ យកក្រូចឆ្មារមួយផ្លែចិតវាច្របាច់យកទឹក លាយជាមួយទឹកមួយពែង ហើយយកទឹកនេះមកខ្ពុលមាត់ រៀងរាល់ពេលក្រោយញ៉ាំអាហារ។ អ្នកត្រូវតែធ្វើបែបនេះ រៀងរាល់ក្រោយពេលញ៉ាំបាយ។-ដោយសារតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិ ប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីពីធម្មជាតិ ក្រូចឆ្មារជួយទប់ទល់នឹងការឆ្លងដោយបាក់តែរី ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអញ្ចាញរបស់អ្នកខ្សោយ និងចេញឈាម។ ក្រូចឆ្មារមានលក្ខណៈសម្បត្តិ ប្រឆាំងនឹងការរលាក ដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាបាល ការហើមនិងការហូរឈាម។